Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lễ Phủ Quốc Kỳ K4 BÙI VĂN ROANH

 Lúc 5:30PM ngày 31 tháng 12 năm 2012, Gia đình CSQG Bắc Cali gồm Hội AHLL CSQG, Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc Cali. đã tổ chức trang nghiêm lễ phủ quốc kỳ cho K4 Bùi Văn Roanh theo nghi thức truyền thống. Mở đầu CH Thái Văn Hòa trong vai trò MC đã đọc tiểu sử người quá cố. Tiếp sau lễ phủ QK  là phần phân ưu tuần tự của các đại diện các hội trong phái đoàn. K4 Bùi văn Roanh là hội viên chính thức của Quỹ Tương Tế nên gia đình đã nhận quyền lợi hậu sự là $15,162.00. Trong phần cảm tạ của đại diện tang gia không khỏi xúc động trước sự vinh dự mà anh em trong gia đình CSQG dành cho người thân của họ qua nghi thức phủ quốc ky hết sức trang trọng.

Buổi lễ kết thúc lúc 6:30PM.

 Mời quý vị xem một số hình ảnh buổi lễ sau đây:

LỄ PHỦ QUỐC KỲ K4 BÙI VĂN ROANH 

Switch mode views: