Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội Ngộ Hè Khóa 1 năm 2013

 Kính thưa Quý Anh Chị.

Hôm nay, lúc 5:00 PM ngày 5/7/2013, Quý AC cựu SVSQ Khóa I Học Viện CSQG khắp 50
Tiểu Bang của nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại về Nam California để họp mặt nhân ngàylể Độc
Lập Hoa Ky. Chị Cẩm Y, một lần nữa lại cho mượn tư gia để khóa có nơi chổ tổ chức họp mặt.
Xin lắng lòng để tưởng nhớ cố SVSQ LÊ-Văn-Phi, phu quân Chị Cẩm Y. Lúc sanh tiền, Anh LV Phi
là Trưởng Khóa I, Anh đã diều hành Khóa trong một thời gian dài, giúp kết nối các bạn đồng môn
mỗi ngày đông hơn. Tương trợ giup đở khi gặp khó khăn hoạn nạn hay đau yếu.
Lời ca tiếng hát, những mẫu chuyện ke về những sinh hoạt lúc còn thụ huấn tai Học Viện, đã
làm mọi người sống lại tuổi thanh xuân với những hoài bảo vì quóc gia dân tộc, tổ quốc VN.
Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nụ cười rạng rở. Muốn thường xuyen gặp nhau như thế
nầy để hàn huyên tâm sự.
Một ít hình ảnh ghi lại được xin chuyển đến Quý AC để xem.
Thân kính,
Thieu Vo

Xin mở Link dưới để xem hình:

HÌNH ẢNH TIỀN ĐẠI HỘI KHÓA 1 NĂM 2013 TẠI NAM CALI.

**********

Kính chuyen Quý AC cựu SVSQ Khóa I HV/CSQG.
Hình ảnh Ngày Hội Ngộ Hè 2013 của các cựu SVSQ Khóa I HV/CSQG/VNCH tổ chức tại Nam
California lúc 11:00 AM ngày 6 tháng 7 năm 2013.
Trân trọng.
Thieu Vo

Xin mở Link để xem hình:

HÌNH ẢNH NGÀY HỘI NGỘ HÈ 2013 KHÓA 1

Switch mode views: