Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó và Phân Ưu K3 Nguyễn Văn Dương

 Nguyen Van_Duong_0Nguyen Van_Duong_1

Nguyen Van_Duong_3

Nguyen Van_Duong_2

Phan Uu_PMGiang

Nguyen Van_Duong_4_a

NVDuong CamTa1

NVDuong CamTa2

**************************************************************************************************************************

 Xin vào 2 links màu xanh dưới đây để xem hình ảnh 2 ngày tang lễ:

HÌNH ẢNH TANG LỄ ÔNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG

HÌNH ẢNH LỄ HỎA TÁNG ÔNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG

 Video:

******

Switch mode views: