Cáo Phó và Phân Ưu K3 Nguyễn Văn Dương

 Nguyen Van_Duong_0Nguyen Van_Duong_1

Nguyen Van_Duong_3

Nguyen Van_Duong_2

Phan Uu_PMGiang

Nguyen Van_Duong_4_a

NVDuong CamTa1

NVDuong CamTa2

**************************************************************************************************************************

 Xin vào 2 links màu xanh dưới đây để xem hình ảnh 2 ngày tang lễ:

HÌNH ẢNH TANG LỄ ÔNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG

HÌNH ẢNH LỄ HỎA TÁNG ÔNG NGUYỄN VĂN DƯƠNG

 Video:

******

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác