Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin Buồn: Cựu SVSQ Khóa 7 Huỳnh Vĩnh Minh từ trần

Cao Pho_Huynh_Vinh_Minh

PU Huynh_Vinh_Minh

Xin mời xem hình ảnh tang lễ:

HÌNH ẢNH TANG LỄ K7 HUỲNH VĨNH MINH

******

Switch mode views: