Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin buồn: Hiền thê K2 Trương Văn Sang vừa mãn phần

 Kính mời quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn vào xem:

HÌNH ẢNH TANG LỄ PHU NHÂN K2 TRƯƠNG VĂN SANG

 

**************

CẢM TẠ

Truong Van_Sang_1

Phan Uu_VTTMCong_2

Truong Van_Sang_2a

Truong Van_Sang_3

Truong Van_Sang_4a

Switch mode views: