Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cáo Phó và Phân ưu K3 Nguyễn Văn Cúi

Tin buồn K3 Nguyễn Văn Cúi đã từ trần.

Tin Buồn: Cựu SVSQ Khóa 7 Huỳnh Vĩnh Minh từ trần

Cựu SVSQ Khóa 7 Học Viện CSQG VNCH  HUỲNH VĨNH MINH vừa từ trần tại Nam Cali.

Cáo Phó và Phân Ưu K3 Nguyễn Văn Dương

Cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH, Cựu Đại Úy NGUYỄN VĂN DƯƠNG đã mất ngày 7/4/2015 tại San Jose.

Thư Tổng Hội CSQG

Về việc tổ chức Đại Hội Tổng Hội CSQG năm 2015

Tin buồn: K1 Đỗ Thám đã từ trần

Cựu SVSQ Khóa 1 ĐỖ THÁM Học Viện CSQG/VNCH đã từ trần ngày 4/2/2015 tại San Jose.

Tin buồn: Thân Mẫu K6 Trần Thoại mãn phần

Thân Mẫu K6 Trần Thoại là Bà Ngô Thị Hùng đã mãn phần ngày 27 tháng 1 năm 2015 tại San Jose.

Tin buồn: Thân Mẫu K7 Nguyễn Huế qua đời

Tin buồn: Thân mẫu K7 Nguyễn Huế đã qua đời ngày 20/11/2014 tại Đà Nẵng.

Phân Ưu với K2 Nguyễn Ngọc Thụy

Bào huynh K2 Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Nguyễn Ngọc Cư đã qua đời ngày 17/11/2014 tại Sài Gòn.

Cáo Phó và Phân Ưu K2 NGUYỄN SƠN VIỆT

Cáo Phó và Phân Ưu Thân Mẫu K4 Nguyễn Hinh

Tin buồn: Thân Mẫu K4 Nguyễn Hinh đã mãn phẩn ngày 27/10/2014 tại San Jose.

Cáo Phó và Phân Ưu GĐ GS Nguyễn Văn Canh, Hình ảnh và Cảm Tạ của Tang Gia

Tin buồn: Nhac Phụ K1 Phan Tấn Ngưu qua đời

Tin buồn K1 Ngô Đình Anh qua đời

K1 Ngô Đình Anh đã qua đời ngày 11 tháng 9 năm 2014 tại Tiểu Bang OHIO.

Phân Ưu K2 Nguyễn Văn Nghi

Tin buồn K2 Nguyễn Văn Nghi đã từ trần ngày 15 tháng 8 năm 2014 tại San Jose.

Phân Ưu K6 Lê Thanh Sơn

Tin Buồn: Cựu SVSQ K6 Học Viện CSQG/VNCH Lê Thanh Sơn vừa tạ thế ngày 1/6/2014 tại Nam Cali.

Cộng đồng người Việt Quốc Gia còn phải chống Cộng tới bao giờ nữa?

“Người Quốc Gia sẽ còn chống Cộng tới bao giờ?” Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát là: “Chúng ta phải chống Cộng cho tới khi nào Cộng Sản chết!” Sẽ có người hỏi: Nếu chúng ta chết mà Đảng CSVN chưa chết thì sao? Thưa, không sao cả. Thế hệ này qua đi mà CSVN chưa chết thì thế hệ sau sẽ tiếp tục chống, chống cho tới khi nào CSVN chết mới thôi.

Lễ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1/6 tại San Jose

GĐ CSQG Bắc Cali đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG 1/6 tại San Jose.

Tin buốn: K1 Lê Văn Hướng từ trần

Tin buồn cựu SVSQ K1 LÊ VĂN HƯỚNG đã từ trần.

Thiệp Mời tham dự Ngày Truyền Thống CSQG

Trân trọng kính mời quý Niên trưởng, quý Chiến Hữu CSQG và Gia Đình.

Tin buồn: Thân mẩu K6 Nguyễn Văn Đạo từ trần.

Thân mẫu K6 Nguyễn Văn Đạo vừa từ trần ngày 17/4/2014 tại VN.

Switch mode views: