Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin buồn Bào Huynh GS Nguyễn Văn Canh đã mệnh chung

Bào Huynh GS Nguyễn Văn Canh, Thân Phụ LS Nguyễn Bích đã mệnh chung ngày 7/4/2014 tại Mountain View.

Tin buồn Thiếu Tá CSQG Nghiêm Xuân Phúc Cương đã từ trần

Thiếu Tá Nghiêm Xuân Phúc Cương, cựu SVSQ Khóa 3 Học Viện CSQG/VNCH đã từ trần ngày 6 tháng 4 năm 2014 tại Regional Medical Center , San Jose.

Tang lễ Thiếu Tá CSQG Huỳnh Hữu Đức

Tang lễ Thiếu Tá, Khóa 14 Rach Dừa HUỲNH HỮU ĐỨC.

Tin Buồn Thiếu Tá CSQG Nguyễn Văn Ê từ trần

Thiếu Tá CSQG Nguyện Văn Ê vừa từ trần ngày hôm nay 9 tháng 4 năm 2014 tại Virginia.

Tin buồn Thiếu Tá CSQG Phan Ái Quấc từ trần

Thiếu Tá CSQG Phan Ái Quấc vừa từ trần ngày 5 tháng 4 năm 2014 tại Santa Ana.

Tin buồn Hiền Thê K3 Ngô Chí Hiếu qua đời

Hiền thê K3 Ngô Chí Hiếu vừa qua đời tại Bến Tre.

Tin buồn Thân Phụ K2 Lý Quang Trường từ trần

Tin buồn: Thân phụ K2 Lý Quang trường đã từ trần ngày 6/3/2014 tại Melbourne, Úc.

Thăm Viếng Ông Nguyễn Duy Khiêm

Ông Nguyễn Duy Khiêm vừa qua đời ngày 26/2/2014 tại San Jose.

Tin buồn Thiếu Tá CSQG Lê Văn Hoan vừa tạ thế

Thiếu Tá Lê Văn Hoan vừa tạ thế ngày 27/2/2014 tại Texas.

Tin buồn: Hiền thê K2 Trương Văn Sang vừa mãn phần

Hiền thê K2 Trương Văn Sang vừa mãn phần vào ngày 23/2/2013 tại TP Campbell, Bắc California.

Tin buồn: Khóa 5 Thiếu Tá Thái Văn Hoa vừa qua đời.

Khóa 5, Thiếu Tá Thái Văn Hoa thuộc BCH/CSQG Thủ Đô vừa qua đời ngày 14/2/2014 tại Wesminster.

Tin buồn: Trung Tá Lai Văn Sáng vừa tạ thế

Trung Tá Lại Văn Sáng, nguyên Chỉ Huy Trưởng Biệt Đoàn 222 CSDC vùa tạ thế ngày 12/2/2014 tại Houston, Texas.

Người Tù "Cải Tạo" 29 năm Phan Văn Bàn

Phỏng vấn Ông Phan Tấn Ngưu về trường hợp tù nhân 29 năm Phan Văn Bàn.

Tin Buồn K6 Nguyễn Văn Thanh qua đời

Cựu SVSQ Khóa 6 Nguyễn Văn Thanh vừa qua đòi ngày Chúa Nhật 05 tháng 01 năm 2014 tại Fort Worth, Texas.

Tin Buồn: K1 Võ Thành Tâm qua đời

Tin buồn từ Nam, Cali.: K1 VÕ THÀNH TÂM đã qua đời hôm thứ năm 12/12/2013.

Tin Buồn K2 Lê Tân Hợi qua đời

Tin buồn K2 Lê Tân Hợi vừa qua đời tại Nam Cali vào ngày 07/12/2013.

Tin buồn K1 Võ Hảo vừa từ trần

Tin buồn K1 Võ Hảo vừa từ trần ngày 5/12/2013 tại Nam Cali.

Phân Ưu NT Hồ Văn Mẫn

Niên Trường, nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Kiến Hòa vừa từ trần.

Tin buồn Thân Mẫu K6 Huỳnh Văn Hiệp qua đời

Tin buồn Thân Mẫu K6 Huỳnh Văn Hiệp vừa qua đời hôm 29/11/2013 tại Nam Cali.

Thành Kính Phân Ưu

Tin buồn: Hiền Thê K1 Nguyễn Văn Trai vừa từ trần tại Houston.

Switch mode views: