Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời tiễn biệt của TS Trần An Bài trong tang lễ K6 Huỳnh Văn Tâm

Anh Huỳnh Văn Tâm vừa rời khỏi thế gian này để về cõi Phật, bởi vì khi còn sống, anh là con Phật, anh có trái tim Phật. Những ai đã từng tiếp xúc với anh đều phải công nhận "Tâm của anh Tâm là Tâm Phật".

Cáo Phó K6 Huỳnh Văn Tâm vừa qua đời

 

Tin Buồn: Cựu SVSQ Khóa 6 Huỳnh văn Tâm vừa qua đời ngày 18/1/2013 tại San Jose.

Tin đau buồn K6 Huỳnh Văn Tâm vừa vĩnh ra đi

Tin đau buồn, K6 vừa mất đi người bạn cùng Khóa đầu tiên sau nhiều năm quy tụ lại với nhau.

Phân Ưu NT Trương Bảy

Cựu Chuẩn Tướng TRƯƠNG BẢY, nguyên Phụ Tá Đặc Biệt Tư Lệnh CSQG, đặc trách Điểu Hành vừa từ trần ngày 16/1/2013 tại Florida.

Chúc Mừng Hôn Lễ

Tin vui: K6/71 Nguyễn Đức Huấn vừa làm lễ Thành Hôn cho con trai ở Bruxelles, Belgium.

Tin Buồn: Nhạc Mẫu K6 Lê Văn Lý qua đời

 

Nhạc Mẫu K6 Lê văn Lý vửa qua đời hôm 29/12/2012 tại San Jose.

Phân Ưu K3 Mai Văn Thu

Tin buồn Cựu SVSQ K3 Mai Văn Thu vừa từ trần ngày 26/12/2012 tại Dallas, TX. USA.

Phân Ưu K1 Vũ Cát Long

Tin buồn Cựu SVSQ Khóa 1 Vũ Cát Long vừa mệnh chung tại Nam Cali.

Tin buồn K3 Nguyễn Đài qua đời.

Cựu SVSQ K3 vừa qua đời hôm 11/11/2012 tại New York.

Tin buồn: K1 Trần Kin Chung qua đời

Thành kính phân ưu và cầu nguyện linh hồn K1 Trần Kim Chung được về Nước Thiên đàng.

Thiệp Mời và Chương Trình

Thiệp mời và Chương Trình Tiệc Hội Ngộ Mùa Tạ Ơn 2012 do Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc Cali. tổ chức.

Phân Ưu K3 Lê Văn Nghêu

Phân ưu đến K3 Lê Văn Nghêu.

Tiệc Hội Ngô Mùa Tạ Ơn 2012

Kính gởi quý cựu Giảng Sư, Cán Bộ, SVSQ các khóa cùng gia đình và Thân hữu.

Tin buồn & Phân Ưu

Phu nhân Cựu Chỉ Huy Trưởng CSQG Hải Cảng & Gia Định Trần Văn Đệ vừa qua đời.

Phân Ưu

Tin buồn Nhạc Phụ K2 Biệt Đoàn 5 CSDC Mai Văn Hão vừ qua đời tại Cần Giuộc, Long An.

Thông Báo Dạ Tiệc Hội Cựu SVSQ/CSQG Bắc Cali

 

Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG/VNCH Bắc Cali. sẽ tổ chức Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Tạ Ơn 2012.

Hai Văn Thư Tổng Hội CSQG

Văn Thư Tổng Hội CSQG kính gởi toàn thể quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu CSQG/VNCH.

Switch mode views: