Bài thơ Giòng Sông Nào

GIÒNG SÔNG NÀO

Giòng sông nào là dòng sông của mẹ,
Giòng sông nào tôi lặng lẽ sinh ra.
Giòng sông ấy là đất tổ quê cha,
Là Học Viện mặn mà tình chiến hữu.

Giòng sông nào chắc chiu từ thuở cũ,
Giòng sông nào chia xẻ đủ đời tôi.
Giòng sông nào lúc cạn, lúc đầy vơi,
Giòng sông ấy là giòng sông Học Viện.

Giòng sông ấy cũng là bầu sữa mẹ,
Đã âm thầm lặng lẽ dưỡng nuôi tôi.
Mẹ cho tôi những giọt sữa đầu đời,
Là ngành Cảnh Sát tuyệt vời phục v ụ.

Giòng Học Viện là giòng sông tuổi trẻ,
Mẹ Âu Cơ nuôi dưỡng giống Rồng Tiên.
Học Viện ơi! tôi gọi tiếng mẹ hiền,
Là từ mẫu thiêng liêng tình cao cả.

Giòng Học Viện chảy tràn đầy tất cả,
Từ miền Trung chí đến mũi Cà Mau.
Từ Bến Hải dẫn đến tận Sông Sau,(1)
Là bầu sữa, ngọt ngào tình chiến hữu.

Giòng Học Viện ngập tràn sang Âu Mỹ,
Vượt đại dương cùng biển cả mênh mông.
Chí những toan nuôi khí thế tang bồng,
Là giòng sông mẹ, con Hồng cháu Lạc.

Giòng máu đỏ, da vàng loài chim Lạc,
Cha Lạc Long tạo dựng họ Hồng Bàng.
Xây cơ đồ nghiệp cả, tạo giang san,
Cho con cháu kế thừa, gìn giữ lấy.

Giòng Học Viện phát sinh từ thuở ấy,
Tưới ngập tràn ruộng rẩy lúa đầy bông.
Danh tiếng lừng vang vội cả trời Đông,
Giòng Học Viện giống Tiên Rồng muôn thuở.

Mẹ Âu Cơ đã bao lần nức nở,
Buồn đàn con sao nỡ chém giết nhau.
Anh hận Sông Danh, Bến Hải thuở nào!
Tôi vạn kiếp nhớ v ề giòng Học Viện.


July 4th, 2013
NGUYỄN HOÀI ÂN
Ghi Chú:(1) Sông Hậu Giang.

 

Tin mới

Các tin khác