Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghị Quyết vùng phi cộng sản tại thành phố Milpitas


nghiquyet cam cs milpitasVào lúc 8:20 phút tối nay 05 tháng 3, 2013 giờ Pacific Miền Tȃy Hoa Kỳ. Hội Ɖồng Thành Phố Milpitas, một thành phố nằm về phía Bắc và giáp ranh với thành phố San Jose đã thông qua Nghị Quyết đối với những cuộc thăm viếng của các phái đoàn cộng sản Việt Nam (csVN.) Nghị Quyết này mang nội dung quan trọng là cho phép Cảnh sát trưởng đòi hỏi các phái đoàn thăm viếng của csVN cần phải thông báo cho Hội Ɖồng Thành Phố (HƉTP) Milpitas trước 14 ngày để HƉTP Milpitas quyết định, vấn đề an ninh, các chi phí cho cuộc thăm viếng, và trên hết cảnh sát trưởng TP Milpitas được giao trách nhiệm có những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh cho cộng đồng.


Như chúng tôi đã loan tin trước với các quý độc giả và thȃn hữu trong Agenda của HƉTP Milpitas cho ngày 5 tháng 3, 2013 gần như chứng tỏ lập trường của HƉTP Milpitas là sự sẳn sàng chấp thuận Nghị Quyết quan trọng này do chính Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng VN Bắc Cali đã kiến nghị lên HƉTP Milpitas trong thời gian trước đȃy. Tưởng cũng nên nhắc lại HƉTP Milpitas do Thị Trưởng Jose Esteves đã từng tiên phong trong việc Nghị Quyết Cờ Vàng tại miền Bắc Cali, và từ đó tạo niềm tin và ý chí của cộng đồng Việt Nam Bắc Cali cho việc tranh đấu cho Nghị Quyết Cờ Vàng tại San Jose vào đêm 17/05/2005 đầy giông tố tại City Hall San Jose cũ trên đường số 1, San Jose.

Sự chấp nhận Nghị Quyết đối với sự đi lại của phái đoàn csVN đã được hoàn toàn đồng ý ký tên của toàn thể các vị dȃn cử của HƉTP, và Nghị Quyết này đã được đích thȃn Ông Thị Trưởng TP Milpitas trao cho Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali thay mặt công đồng Việt Nam Bắc Cali lưu giữ.

Nếu cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đã đạt được nguyện vọng có được Little Saigon San Jose, các lá phướn, tấm bia đá trên đường Story, và những bảng chỉ đường vào Little Saigon San Jose trên Thành Phố San Jose, thì Thành phố Milpitas rõ ràng đã đi tiên phong trong việc xȃy dựng và hổ trợ tình cảm thȃn thương và sát cánh cùng công đồng Việt Nam Bắc Cali trong cuộc đấu tranh cho tự do, dȃn chủ và nhȃn quyền chẳng những ngay trong sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Bắc Cali mà từ đó còn hướng về cuộc đấu tranh trên quê nhà.

Việc HƉTP Milpitas chấp thuận Nghị Quyết về những cuộc đi lại của các phái đoàn csVN tại TP Milpitas rõ ràng đã thắt nút chặn chặn quan trọng trên một trong những lộ trình mà csVN tiến vào Thành phố San Jose, nó cũng cho thấy Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng Việt Nam Bắc Cali đã có nổ lực to lớn phục vụ công đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Bắc Cali và từ đó đã khiến các giới chức dȃn cử địa phương khác nể trọng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự kiện lịch sử này và sẽ gửi thêm tin tức đến quý độc giả và thȃn hữu.

Tường trình của Hoàng Hoa

Nghị quyết ngăn chận phái đoàn CS hoặc liên quan tới CS không cho đến thành phố Milpitas được Hội đồng thành phố thông qua Nghị quyết lúc 8:22pm ngày 5 tháng 3 năm 2013 với tỷ số 4/4, một Nghị viên vắng mặt không bỏ phiếu.

RESOLUTION NO. 8236
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF MILPITAS DIRECTING THE CHIEF OF POLICE TO IMPLEMENT A POLICY REQUESTING PRIOR NOTICE OF VISITS OF DELEGATIONS FROM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
WHEREAS, the Council has received a Petition from the Vietnamese American Community of Northern California requesting adoption of a resolution requiring the Police Chief to implement a policy seeking prior notice of visits from delegations from the Socialist Republic of Vietnam; and
WHEREAS, the Petition cites examples of where such visits have in the past caused political disruption in other communities requiring increased police services and causing additional expense to those communities for provision of those services; and
WHEREAS, in the event that visits from Socialist Republic of Vietnam delegations to the City of Milpitas do create a need for additional police services in order to protect the public health and safety, it would reduce or eliminate added expense for provision of those services if at least 14 days prior notice were given to the City to plan for such event; and where failure to provide 14 days prior notice would likely result in unexpected additional expenditures for police services; and
WHEREAS, the need for unexpected additional police services resulting from political disruption caused by inadequately noticed visits from the Socialist Republic of Vietnam is a preventable event and therefore inadequately noticed unexpected visits from the Socialist Republic of Vietnam predictably will result in political disruption injurious to health and unlawful obstruction of streets, sidewalks and public spaces constituting a public nuisance and the costs thereof should be borne by the outside organizer, agency or jurisdiction sponsoring the visit and who failed to give adequate notice of such visit; and
WHEREAS, under the California Environmental Quality Act (CEQA), this action is considered exempt as there is no possibility that it will have an impact upon the environment; and
NOW, THEREFORE, the City Council of the City of Milpitas hereby finds, determines, and resolves as follows:
1.     The City Council has considered the full record before it, which may include but is not limited to such things as the staff report, testimony by staff and the public, and other materials and evidence submitted or provided to it.  Furthermore, the recitals set forth above are found to be true and correct and are incorporated herein by reference.
2.     The City Council of Milpitas does not condone or sanction high-profile visits, stopovers, or drive-bys by representatives and officials of the Socialist Republic of Vietnam government or that of any delegations affiliated with or organized by the same within the physical boundary of the City of Milpitas.
3.     The City Council of Milpitas is opposed to the expenditure of much needed City funds and resources in a manner that promotes visits from the Socialist Republic of Vietnam delegations to Milpitas.  This policy statement does not prevent the Chief of Police or other affected security manager of the City from taking appropriate security and public safety measures for the community.
4.     The City Council of Milpitas hereby directs the Chief of Police to implement a detailed “PRIOR NOTICE” policy of requesting outside organizers, agencies and jurisdictions to inform on the nature, purpose and duration of visits, drive-bys, or stopovers of government delegations and affiliated groups from the Socialist Republic of Vietnam, at least fourteen (14) calendar days before such occurrence.
5.     The City Council of Milpitas further directs that the Police Chief at the earliest available opportunity, report to the Mayor and all Council Members of such visits, drive-bys, or stopovers, once the notification is made from the requesting organizer, agency or jurisdiction.
6.     In the event an outside organizer, agency or jurisdiction fails to provide the 14-day “PRIOR NOTICE” described above in Section 3, the City Council of Milpitas directs the Police Chief to prepare an invoice for services for submission to the City Council for approval concerning police services rendered resulting from a visit or drive-by to the City of Milpitas by delegations or groups affiliated with the Socialist Republic of Vietnam government, for submission to the outside organizer, agency or jurisdiction.
PASSED AND ADOPTED this 5th day of March, 2013, by the following vote:
AYES: 4 Esteves, Giordano, Montano and Polanski
NOES: 0
ABSENT:
ABSTAIN: 1 Gomez
ATTEST:                                                               APPROVED:
(Ký tên)                                                                  (Ký tên)
Mary Lavelle, City Clerk                                                Jose S. Esteves, Mayor
APPROVED AS TO FORM:
(Ký tên)
Michael J. Ogaz, City Attorney

Switch mode views: