Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trước việc Trung quốc vi phạm Biển Đông, Hội đồng Giám mục Việt kêu gọi giải pháp Hòa bình và Ngày Cầu Nguyện

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam xin các Giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho Quê Hương

HDGM TinhHinhBienDong

Switch mode views: