Hoa Trắng

HOA TRẮNG

hoa-trang-2

"Mẹ, mẹ dấu yêu ơi! Mộ  kia đã trắng ngần.
Nở bông hoa hoa trắng xoay vần đời con..."
* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Liên Bình Định * Ca sĩ: Diệu Diền
* Slideshow: BY

Tin mới

Các tin khác