Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Nguyện

KINH NGUYỆN

Duc-Gioan-Phaolo-II-Kinh-Nguyen

 "Gioan, bác thuyền chài, đang buồn bã van nài
Giêsu trên thập giá nói mấy lời khoan thai..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn * Ca sĩ: Lê Anh
* Slideshow: Tin Yêu

Switch mode views: