Kinh Nguyện

KINH NGUYỆN

Duc-Gioan-Phaolo-II-Kinh-Nguyen

 "Gioan, bác thuyền chài, đang buồn bã van nài
Giêsu trên thập giá nói mấy lời khoan thai..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn * Ca sĩ: Lê Anh
* Slideshow: Tin Yêu

Tin mới

Các tin khác