Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Đường

THÁNH ĐƯỜNG

thanh-duong

 

"Về thăm quê hương qua nhiều lối nhỏ
Đường quê gập ghềnh dẫn đến thánh đường ..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Nguyễn Thành Lập * Ca sĩ: Diệu Hiền
* Slideshow: Nguyễn Thành Lập

Switch mode views: