Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Đường

THÁNH ĐƯỜNG

DGH-Gioan-Phaolo-II-Vatican

 "Đường quê dẫn đến thánh đường
Đưa ta về tới quê hương nước trời
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn * Ca sĩ: Lê Anh
* Slideshow: Tin Yêu

Switch mode views: