Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xưởng Thợ

XƯỞNG THỢ

Xưởng thợ

 "Tiếng búa nhịp nhàng luôn cắt quãng
Dòng điện nào xẻ đá cắt non cao
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Phạm Đức Huyến * Ca sĩ: Xuân Trường
* Slideshow: Duy Hân

Switch mode views: