Xưởng Thợ

XƯỞNG THỢ

Xưởng thợ

 "Tiếng búa nhịp nhàng luôn cắt quãng
Dòng điện nào xẻ đá cắt non cao
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Phạm Đức Huyến * Ca sĩ: Xuân Trường
* Slideshow: Duy Hân

Tin mới

Các tin khác