Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mầu nhiệm vượt qua

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

chua-phuc-sinh

 "Alleluia! Đêm Vượt Qua cứu tinh nhiệm lạ
Từ nhà mồ sống lại vinh quang
..."

* Thơ: Thánh Gioan Phaolô II
* Chuyển dịch: Lê Đình Thông 

* Nhạc: Chung Liễu Ca * Ca sĩ: Xuân Trường - Hoàng Kim - Ca đoàn Thiên Thanh
* Slideshow: Quan Trung

Switch mode views: