Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

dĐây Là Con Bà

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: Hoàng Kim và Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

day-la-con-ba

 

Bản nhạc Đây Là Con Bà có nốt:

 

Album-2-05-Day-La-Con-Ba-4-be-page-001
Album-2-05-Day-La-Con-Ba-4-be-page-002

 

Lời bài hát:

ĐÂY LÀ CON BÀ

Lời thứ 3 trong Bẩy Lời Cực Thánh (Gioan 19, 26)

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: Hoàng Kim và Ca đoàn Thiên Thanh


Tiểu Khúc 1

Giờ biệt ly, Con nhìn Mẹ khóc.
Mẹ nhìn Con, hấp hối sầu đau.
Những năm qua, Con ở gần Mẹ.
Nay giờ ly biệt, Mẹ sống cùng ai?
Ngày Truyền Tin, Mẹ mang thai Chúa.
Bên Thập Giá, Mẹ chết theo con.
Chúa gục đầu, ban lời trăn trối.
Ơn Cứu Độ tắt dòng lệ rơi.

Tiểu Khúc 2

Đường trần gian giăng đầy cạm bẫy,
Lửa tình yêu, sắp tắt từ đây,
Chúa băn khoăn, không nỡ đành tâm,
Nhân loại hoang tàn, đời sống lầm than.
Người nhờ Mẹ vực nâng thế giới:
Mẹ Trời Đất, Mẹ cứu muôn dân.
Chúa gục đầu, ban lời trăn trối.
Ơn Cứu Độ tắt dòng lệ rơi.

Điệp Khúc

Trối cho Mẹ: "Đây là Con Bà!"
Với nhân thế: "Đó là Mẹ con!"
Trong đau thương, thế gian có Mẹ.
Rồi từ đó, Mẹ yêu thế gian.

 

Switch mode views: