Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin Cậy Mến Chúa

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Đây là bản thánh ca đã được Tổng Giáo Phận Saigon chấp chuận, trích trong DVD Tấu khúc Bê Lem 2012, do nhạc sĩ Vũ Đình Ân hoà âm và phối khí.

tin-cay-men-chua

 

 

Bài hát do Ca Đoàn Thiên Thanh trình bày:Bài hát Tin Cậy Mến Chúa có nốt 2 bè:

DLT 10 Tin Cay Men Chua 01
DLT 10 Tin Cay Men Chua 02

 

Bài hát Tin Cậy Mến Chúa có nốt 4 bè:

DLT 10 Tin Cay Men Chua 4be 01
DLT 10 Tin Cay Men Chua 4be 02

 

Lời bài hát:

TIN CẬY MẾN CHÚA

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Ca đoàn THIÊN THANH

Tiểu khúc 1:

Nếu không TIN Chúa, không TIN Chúa ở đời này,
Làm sao, làm sao được Chúa đời sau đón chào? (Ngâm…)

Tiểu khúc 2:

Nếu không CẬY Chúa, không CẬY Chúa hôm nay,
Làm sao, làm sao được Chúa ngày mai đón chào? (Ngâm…)

Tiểu khúc 3:

Nếu không MẾN Chúa, không MẾN Chúa bây giờ,
Làm sao, làm sao được Chúa đón chờ mai sau? (Ngâm…)

Điệp khúc 1:

Tôi chân thành TIN dẫu cho núi lở sông dời,
Chỉ có một Chúa Trời, Chúa Trời Ba Ngôi chí thánh.
Tôi chân thành TIN Ngôi Hai đã giáng sinh,
Để cứu chuộc nhân gian, mở lối dẫn ta lên trời.

Điệp khúc 2:

Tôi trông CẬY Chúa, Chúa đã chết cứu gian trần,
Thiên Chúa thật tốt lành, danh Ngài tôn vinh chí thánh.
Tôi trông CẬY Chúa, vì Chúa đã hứa ban,
Chúa nhân lành cao sang, lời Chúa sẽ không phai tàn.

Điệp khúc 3:

Tôi xưng lòng MẾN, mến yêu Chúa hết tâm hồn,
Thiên Chúa nhận con người, cho làm con yêu của Chúa.
Tôi xưng lòng MẾN yêu Chúa cho hết tình,
Mến thương mọi anh em, là chính mến yêu thân mình.

Switch mode views: