Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

dĐừng Sợ Chi

Nhạc: HÀN THƯ SINH
Lời: Gợi ý từ bài thơ “Đừng Sợ” của Lm. PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT.
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps:  Vincent Nguyễn

incredulity-of-st-thomas

Bản nhạc mp3:

 

Bản nhạc Đừng Sợ Chi có nốt:

Album09-03-Dung-So-Chi
Album09-03-Dung-So-Chi
Album09-03-Dung-So-Chi
Album09-03-Dung-So-Chi
Album09-03-Dung-So-Chi

 

Lời bài hát:

Đừng Sợ Chi!
(Ga 20, 19-31)

Nhạc: HÀN THƯ SINH
Lời: Gợi ý từ bài thơ “Đừng Sợ”
       của Lm. PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT.
Ca đoàn Thiên Thanh

 

Chúa Giêsu bị đời ghen ghét, cáo vu.
Đồi Gô-tha, Người chết trên Thập Tự Giá.
Lệ chứa chan, môn đệ sầu thương ngút ngàn.
Bọc khăn trắng, ướp thơm xác Thầy Linh Thánh.

Các môn sinh cửa cài then đóng, khiếp kinh,
Thầy ra đi, nào kiếm đâu đường Thiện Mỹ?
Đời đắng cay, gian tà, tìm đâu bóng Thầy.
Đời hoang vắng, lấy ai an ủi đỡ nâng?

***

Sợ (í là) sợ chi?
Sợ (í a) sợ gì?
Con người thường sợ điều gì?
Con người thường khiếp điều chi?
Sợ thế gian đanh đá. Khiếp con người chua ngoa.
Sợ thế gian xảo quyệt. Khiếp con người chém giết.
Sợ thế gian to tiếng. Khiếp con người rẽ duyên.
Sợ thế gian hận thù. Buồn kéo dài ngàn thu.

***

Môn sinh an táng Thầy vội vã,
Trong lo âu, núp ẩn trong nhà.
Rồi ngờ đâu, Thầy hiện ra,
Chúc bình an Ơn Chúa Phục Sinh,
Chúa hiển linh, chan hòa.
“Thầy đây! Hỡi các con! Đừng sợ chi!
Thầy đây! Hỡi các con! Đừng lo gì! Đừng lo chi!”

***

Đừng sợ chi! Nào ra khơi dù giông tố.
Chúa chở che trong cánh tay nhân từ.
Vui lên đi! Thắng muôn ngàn thách đố.
Không khiếp sợ và không ngại gian khó.

Ngàn đời sau, một gương anh hùng uy dũng.
Giữa đạn bom, nanh vuốt quân vô thần.
Gioan Phaolô, Thánh Giáo Hoàng tuyên bố:
“Không khiếp sợ gian tà và quỷ ma!”
Đừng sợ! Đừng sợ gì! Đừng sợ chi!

 

 

Switch mode views: