Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

dĐa Minh Đuốc Sáng

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Hợp xướng: Ca Đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

thanh-daminh-daminh

Bản nhạc mp3:

Bản nhạc pps:


Bản nhạc Đa Minh Đuốc Sáng có nốt:

01-Da-Minh-Duoc-Sang 001
01-Da-Minh-Duoc-Sang 002

 

Lời bài hát:

ĐA MINH ĐUỐC SÁNG

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH
Hợp xướng: Ca đoàn Thiên Thanh

Điệp khúc:

Cha Thánh Đa Minh,
Lửa thiêng soi lối dẫn đường.
Cuộc đời khó nghèo,
Chiêm niệm, tình yêu muôn hướng.
Ngợi khen, Giảng thuyết,
Chúc tụng (*), Lần chuỗi Mân Côi.
Yêu thương Giáo Hội,
Truyền rao Phúc Âm mọi nơi.

Tiểu khúc 1:

Phục vụ tha nhân,
Rắc gieo Tin Mừng Hồng Ân.
Cậy, Tin, Mến Chúa
Nung nấu con tim tận hiến.
Ghé vai hỗ trợ
Giáo Hội giao tranh tà thuyết,
Một lòng cương quyết,
Chiếu rọi Chân Lý siêu việt.

Tiểu khúc 2:

Vào giờ lâm chung,
Mắt con rưng lệ sầu thương.
Lời Cha xác quyết,
Soi sáng, an tâm, định hướng:
“Hãy tin vững vàng,
Lúc về bên ngai tòa Chúa,
Đời đời Cha hứa
Khấn nguyện ơn phúc cho Dòng.”

Kết:

Cha Thánh Đa Minh:
Niềm Vui Giảng Thuyết.
Cha Thánh Đa Minh:
Giảng Thuyết Niềm Vui.
Cha Thánh Đa Minh:
Tình Yêu Bừng Sáng.
Cha Thánh Đa Minh:
Bừng Sáng Tình Yêu.

(*) Linh đạo Dòng Đa Minh: Laudare, Praedicare, Benedicere (Ca ngợi, Giảng thuyết, Chúc tụng).

 

 

 

 

Switch mode views: