Linh Đạo Đa Minh

Nhạc: Giuseppe PietroV. Arsciwals, OP.
Lời Việt: Hàn Thư Sinh
Hợp xướng: Ca Đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

Saint-dominique

Bản nhạc mp3:

Bản nhạc pps:


Bản nhạc Linh Đạo Đa Minh có nốt:

02- Linh Dao Da Minh-page-001
02- Linh Dao Da Minh-page-002
02- Linh Dao Da Minh-page-003
02- Linh Dao Da Minh-page-004

 

Lời bài hát:

LINH ĐẠO ĐA MINH

Nhạc: Giuseppe PietroV. Arsciwals, OP.
Lời Việt: Hàn Thư Sinh
Hợp xướng: Ca đoàn Thiên Thanh (Nhà Thờ Ba Chuông, Saigon)

(Đây là bài ca chính thức của Dòng Đa Minh kỷ niệm 800 năm ngày thành lập Dòng. Bản dịch tiếng Việt này đã được Ủy Ban Năm Thánh Dòng Đa Minh tại Roma chấp thuận ngày 1-9-2015).

ĐIỆP KHÚC:

Laudare, Benedicere, Praedicare.
Cùng ca khen, cùng nhau chúc lành và giảng thuyết Sứ Điệp Tình Thương.
Cùng các thánh hát khen Vua uy quyền,
Nguyện Chúa chúc phúc, cất cao giọng ca ngọt ngào,
Giảng Tin Vui, truyền đi khắp dương gian lời Chân Lý.
Laudare, Benedicere, Praedicare.
Mừng ca khen, cùng nhau chúc lành và giảng thuyết Tin Mừng.

TIỂU KHÚC 1:

Kìa Cha Đa Minh sai các con lên đường,
Từng đôi bên nhau gieo rắc men Cậy Tin.
Ngày đêm lo suy gẫm, học hành chăm,
Nguyện kinh khấn, giảng thuyết khắp mọi nơi đời canh tân.

TIỂU KHÚC 2:

Một con tim vui, hâm nóng bao tâm hồn.
Tình thương mênh mang khâu vết thương trần gian.
Hành trang cho ngôn sứ dòng Đa Minh,
Gồm nhân ái, tận hiến, sống vị tha, tình bao la.

TIỂU KHÚC 3:

Dòng Đa Minh như đuốc soi rạng ngời.
Tràng kinh Mân Côi tô thắm linh hồn tôi.
Đời tu đem ơn phúc, nguồn cậy trông,
Tình liên đới, thờ Chúa, tấm lòng son, niềm hân hoan.

ĐIỆP KHÚC KẾT:

Laudare, Benedicere, Praedicare.
Cùng ca khen, cùng nhau chúc lành và giảng thuyết Sứ Điệp Tình Thương.
Cùng các thánh hát khen Vua uy quyền,
Nguyện Chúa chúc phúc, cất cao giọng ca ngọt ngào,
Giảng Tin Vui, truyền đi khắp dương gian lời Chân Lý.
Laudare, Benedicere, Praedicare.
Mừng ca khen, cùng nhau chúc lành và giảng thuyết Tin Vui.

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác