Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Lời kinh: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG SAN JOSE
Nhạc: Hàn Thư Sinh
Hợp xướng: Ca Đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

Gx.Duc-Me-La-Vang-San-Jose

Bản nhạc mp3:

Bản nhạc pps:


Bản nhạc Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang:

Album-11-Kinh-giao-xu-Duc-Me-La-Vang-page-001
Album-11-Kinh-giao-xu-Duc-Me-La-Vang-page-002

 

Lời bài hát:

KINH GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

Lời kinh: GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG SAN JOSE
Nhạc: HÀN THƯ SINH
Ca đoàn THIÊN THANH

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
là Mẹ Chúa Ngôi Lời nhập thể,
và cũng là Mẹ loài người chúng con.

Xin Mẹ giúp chúng con sống đức tin,
noi gương Mẹ là môn đệ đầu tiên,
noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin Mẹ dạy chúng con
biết yêu thương trong gia đình,
biết hiệp nhất trong cộng đoàn
và làm chứng cho Tin Mừng cứu độ
của Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Xin phù hộ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,
như xưa kia Mẹ đã che chở các tín hữu
tại Linh Địa La Vang.

Xin giúp chúng con trở nên cộng đoàn thánh thiện,
trung thành với niềm tin mà cha ông truyền lại
và biết duy trì văn hóa Việt Nam cho thế hệ tương lai.

Xin dạy chúng con dùng khả năng Chúa ban,
nhiệt tâm góp phần xây dựng Nhà Chúa,
mở mang Nước Chúa ở trần gian,
để mọi người cùng thờ phượng kính tôn Danh Người.

Chớ gì mọi sự chúng con làm
từ khởi sự cho đến hoàn thành
đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

 

 

  

Switch mode views: