Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hãy Sẵn Sàng (CN1 Mùa Vọng)

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

 

CN1MV-Awake

* Bản nhạc mp3:

* Bản nhạc Pps:

* Bản nhạc có nốt

Hay-San-Sang-hoa-am

 

Lời bài hát:

 

HÃY SẴN SÀNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Ca đoàn THIÊN THANH

 

Tiểu khúc 1:

Bóng tối kinh hoàng vùi trái đất,

Tội gieo tang tóc, sầu thế nhân,

Ngôi Lời xuống thế trong khó nghèo,

Cứu độ thế giới khỏi trầm luân.

 

Điệp khúc 1:

Hãy sẵn sàng, mang đèn thắp sáng,

Chúa hiện ra trong ngày vinh thắng,

Công Lý soi, người tốt thưởng công,

Trên nước trời, hưởng phúc vinh quang.

 

Tiểu khúc 2:

Chín tháng trông đợi, Mẹ sinh Chúa,

Từ khi Thiên Sứ truyền báo tin,

Dân hằng trông ngóng ơn cứu độ,
Chúa Trời giáng thế đổ hồng ân.

 

Điệp khúc 2:

Hãy sẵn sàng, chong đèn canh thức,

Chúa về đây, không gọi, không báo,

Ơn phúc ban đầy tớ cần chuyên,
Con hát mừng Tình Chúa thương yêu.

 

Tiểu khúc 3:

Hãy đứng nghiêm chỉnh, hồn trong sáng,

Trời mây cao vút, đầu ngước lên.

Xin nguồn thánh đức mưa đất lành,

Gió mùa kết trái, trổ đầy bông.

 

Điệp khúc 3:

Hãy sửa đường, ngay hàng, quang lối,

Sống cậy tin, tôn thờ Thiên Chúa,

Xin đoái thương, xử xét rộng tay,

Con chúc tụng Tình Chúa bao la.

 

Switch mode views: