Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hồng Ân Thêm Sức

Chúa Thánh Thần ngự đến,
Tăng cường lòng Tin Cậy Mến.

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

 

Hong An Them Suc

 

 

* Bài hát được trình bày khổ nửa trang giấy:

 

Switch mode views: