Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hãy Sẵn Sàng (CN1 Mùa Vọng)

Hãy sẵn sàng, mang đèn thắp sáng

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
* Pps: Vincent Nguyễn

Hồng Ân Thêm Sức

Chúa Thánh Thần ngự đến,
Tăng cường lòng Tin Cậy Mến.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh 
* Pps:  Vincent Nguyễn

Khấn Đức Mẹ La Vang - Our Lady of La Vang

Lạy Đức Mẹ La Vang, Dưới bóng Mẹ, toàn dân Việt Nam vui sống.
Our Lady of La Vang. Pray for us anf our family

* Ca sĩ:Ca đoàn Lạc Việt
* Pps: Vincent Nguyễn

Không Được Phân Ly

Một khi thề hứa chung tình,
Suốt đời Thiên Chúa chúc lành, xe duyên.

* Ca sĩ:  Khánh Linh
* Pps: Vincent Nguyễn

Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Xin phù hộ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang,
như xưa kia Mẹ đã che chở các tín hữu
tại Linh Địa La Vang.

* Ca sĩ: Ca Đoàn Thiên Thanh
*Pps: Vincent Nguyễn

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.

* Ca sĩ: Ca Đoàn Thiên Thanh
*Pps: Vincent Nguyễn

Kinh Nguyện Đức Tin

Với một niềm tin,
Tổ Tiên chấp nhận theo Chúa
về miền đất Ngài ban.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Nguyễn Sinh Nhật

La Vang Danh Mẹ

Mẹ La Vang, xin Mẹ ủi an.
Đoàn chiên ngoan, Tin Mừng loan báo.

* Ca sĩ: Bích Hiền
*Pps: Vincent Nguyễn

Lễ Dâng Mọn Hèn

Xin Chúa nhận bao nhiêu ước mơ,
Thổn thức với tình yêu Chúa,
Yêu thương rắc gieo mọi nơi.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
* Pps: Vinh Trần

Linh Đạo Đa Minh

Cùng ca khen, cùng nhau chúc lành và giảng thuyết Sứ Điệp Tình Thương.

* Hợp xướng: Ca Đoàn Thiên Thanh
*Pps: Vincent Nguyễn

Lời Kinh Tiễn Mẹ

Con tiến dâng linh hồn MẸ,
Như cánh buồm nhẹ trên sông,
Thuyền tới Nguồn Mạch Sống.

* Ca sĩ: Diệu Hiền - Phối khí: Thể Hiện
* Pps: Vincent Nguyễn

Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mẹ Khiết Trinh! Xác Mẹ không thể hư nát.  
Người tốt lành cũng được hồn xác tốt tươi.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Vincent Nguyễn

Mẹ Mùa Xuân

Mẹ Ngàn Hoa xinh,
Mẹ Hằng Cứu Giúp uy linh,
Quê Hương thanh bình,
Ngợi ca danh Chúa hết tình.

* Ca sĩ: Khánh Linh và Ca đoàn Thiên Thanh
Pps: Duy Hân

Mẹ Ơn Phúc

Đoàn con hát kinh dâng Mẹ La Vang,
Ngày xưa hiện ra giữa rừng thanh vắng.

* Ca sĩ: Minh Khoa, Hồng Kim
*Pps: Vincent Nguyễn

Mẹ Toàn Thắng

Fatima sứ điệp, vững trông cậy bình yên.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
* Pps: Vincent Nguyễn

Mùa Trông Đợi

Này đây Trinh Nữ sẽ sinh hạ Con Chúa cao sang

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
* Pps: Vincent Nguyễn

Mừng Chúa Lên Trời

Chúa đã lên Trời tung ánh quang phục sinh.
Chúa về Thiên Cung để dẫn đường soi lối.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh
* Pps: Vincent Nguyễn

Người Tù Hy Vọng

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã toả hào quang trong ngục tù tăm tối.

* Ca sĩ: Bích Hiền, Uyên Di, Xuân Trường
* Pps: Vincent Nguyễn

NOEL TÌM CHÚA

Chúa đang ở đó,
Và Chúa vẫn đang chờ đây,
Ở giữa thế gian lưu đày,
Chúa Hài Nhi mong đợi từng ngày.

* Ca sĩ: Diệu Hiền
*
Pps: Vincent Nguyễn

Ơn phúc Rửa tội

Tôn vinh phép Rửa Tội,
Nguồn ơn tái sinh,
Diễm phúc gọi Chúa Trời là Cha Linh Thánh.

* Ca sĩ: Ca đoàn Thiên Thanh

* Pps: Nguyễn Sinh Nhật

Switch mode views: