Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Má Lúm Đồng Tiền

Má Lúm Đồng Tiền

Tác giả: Hàn Thư Sinh

                Tôi có người yêu,
Má lúm đồng tiền.new
* Ca sĩ: Hạnh Nguyên
* Pps: Vincent Nguyễn

Muốn Làm Thằng Cuội

Tiểu khúc: TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU
Điệp khúc: Ca dao
Nhạc: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: NGỌC MAI
Pps: Vincent Nguyễn

 

thang-cuoi

 

Bản nhạc Muốn Làm Thằng Cuội có nốt:

 

Muốn làm thằng cuội
Muốn làm thằng cuội

 

  MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

Tiểu khúc: TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU
Điệp khúc: Ca dao
Nhạc: HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: NGỌC MAI
 

Tiểu Khúc 1:

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi.
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.

Điệp Khúc:

Chú Cuội ở trên cung trăng
Vì hay nói dối chị Hằng đuổi đi
Cuội ngồi Cuội khóc tỉ ti
Muời lăm tháng tám Cuội đi về trần      

Tiểu Khúc 2:

Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng Tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười

Switch mode views: