Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Má Lúm Đồng Tiền

Má Lúm Đồng Tiền

Tác giả: Hàn Thư Sinh

                Tôi có người yêu,
Má lúm đồng tiền.new
* Ca sĩ: Hạnh Nguyên
* Pps: Vincent Nguyễn

Bạn Bè

Bạn Bè

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Hòa âm: Minh Châu
Ca sĩ: Dzoãn Minh
PPS: Vincent Nguyễn
banbe01

 

 Bài nhạc Bạn Bè có nốt:

RVE-Ban-Be

 

Lời bài hát:

BẠN BÈ

Nhạc và lời:  HÀN THƯ SINH
Ca sĩ: Dzoãn Minh

Tình BẠN BÈ giống như tờ giấy tiền.
Có tiền thật, tiền giả và tiền xưa.
Vì con người không phải máy soi tiền.
Không rõ ai là BẠN và BÈ là ai.

Khi thành công, không biết ai là BẠN.
Lúc thất bại, sẽ rõ BÈ là ai.
Trong cuộc vui, thường phân biệt BÈ BẠN.
Gặp gian nan, mới biết BẠN là BÈ.

BÈ và BẠN rất khác nhau,
Nhưng BẠN BÈ vẫn được ghép gần nhau.
Tình BẠN BÈ ngút ngàn thương yêu.

Switch mode views: