Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Má Lúm Đồng Tiền

Má Lúm Đồng Tiền

Tác giả: Hàn Thư Sinh

                Tôi có người yêu,
Má lúm đồng tiền.new
* Ca sĩ: Hạnh Nguyên
* Pps: Vincent Nguyễn

Thắp Nến Công Lý và Hòa Bình

Nhạc và lời: Hàn Thư Sinh
Hợp xướng: Ca Đoàn Lạc Việt

Thap nen Cong ly

Bài hát do ca sĩ Như Duy trình bày

 

3-Thap-Nen CLHB

 

* Bài hát được trình bày khổ nửa trang giấy:

 Lời bài hát:

THẮP NẾN CÔNG LÝ và HÒA BÌNH

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH

Hợp xướng: CA ĐOÀN LẠC VIỆT

 

Tiểu Khúc 1

Giữa đất nước nuôi hận thù,
Dân oán than trong ngục tù,

Người kết tội người vu vơ,

Hòa Bình xa Công Lý,

Con dâng lên lời kêu van:

Xin Chúa thi ân đổ tràn,

Công Lý mang theo Hòa Bình,

Việt Nam sống thanh bình.

 Tiểu Khúc 2

Nến thắp sáng dâng lời nguyện,

Đôi mắt rưng lệ buồn phiền,

Việt Nam hận thù liên miên,

Hòa Bình luôn tắt tiếng,

Con dâng lên tràng hoa kinh:

Xin Chúa giang tay Hòa Bình,

Công Lý reo vang mọi nhà,

Việt Nam sống an hòa.

Điệp Khúc

Chúa đã nêu gương:

Đòi Công Lý, lên án bất công.

Sao còn sợ hãi?

Còn im tiếng trước cảnh đàn áp?

Giáo đường cửa đóng,

Toàn đất nước sống trong vô vọng.

Công Bình, Bác Ái,

Nguồn mạch sống dưỡng nuôi nhân loại.

Switch mode views: