Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp – Chương II: Mùa Gặt Mới

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH - VŨ ĐÌNH ÂN
Hợp xướng: CA ĐOÀN THIÊN THANH
Lĩnh xướng: HOÀNG KIMXUÂN TRƯỜNG
Chỉ huy: TIẾN SĨ - NHẠC SĨ VŨ ĐÌNH ÂN

François-Xavier-Truong-Buu-Diep

Chương II: Mùa Gặt Mới (Track 4):
         - Đoạn 1: Linh Mục Của Chúa
         - Đoạn 2: Mục Tử Nhân Lành
         - Đoạn 3: Chứng Nhân Nước Trời

 

Bấm vào đây để Download Chương 2 -  Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp


Bấm vào đây để Download toàn thể 3 Chương Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp

 

 

 

 

Switch mode views: