Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp – Chương III: Hồng Ân Thiên Chúa

Nhạc và lời: HÀN THƯ SINH - VŨ ĐÌNH ÂN
Hợp xướng: CA ĐOÀN THIÊN THANH
Lĩnh xướng: HOÀNG KIMXUÂN TRƯỜNG
Chỉ huy: TIẾN SĨ - NHẠC SĨ VŨ ĐÌNH ÂN

Cha-FX-Truong-Buu-Diep

Chương III: Hồng Ân Thiên Chúa (Track 5):
         - Đoạn 1: Xin Cha Cầu Bầu
         - Đoạn 2: Phép Lạ Của Chúa
         - Đoạn 3: Lời Kinh Tạ Ơn

 

Bấm vào đây để Download Chương 3 - Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp


Bấm vào đây để Download toàn thể 3 Chương Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp

 

 

 

 

Switch mode views: