Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoạt cảnh Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp

HOẠT CẢNH TRƯỜNG CA CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP (13 phút)

* Trích Đoạn Ngôi Sao Tắc Sậy

(Hàn Thư Sinh, Vũ Đình Ân) Hợp Ca

* Cầu Cho Cha Mẹ 5 (Phanxicô) Hoàng Nhung

* Trích Đoạn Ngôi Sao Tắc Sậy, Thời Niên Thiếu

 (Hàn Thư Sinh, Vũ Đình Ân) Hợp Ca

* Giao Ước

(Lời: Thiên Cung, Nhạc: Ánh Đăng) Thiên Tôn

* Sao Chúa Nỡ Bỏ Con

(Quốc Việt, Quang Úy) Đình Bảo

* Trích Đoạn Phép Lạ Của Chúa

(Hàn Thư Sinh, Vũ Đình Ân) Hợp Ca

(Trích Đoạn Hoạt Cảnh này đã được phép của Trung Tâm Thúy Nga và TBD Foundation)

Switch mode views: