Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Đôi Chim Nhỏ

Tình Đôi Chim Nhỏ

Thơ: Trùng Dương

Nhạc: Mộc Thiêng

Trình bày: Thu Hải & Hải Phước

Tinh-doi-chim-nho

Tinh-Doi-Chim-Nho-01
Tinh-Doi-Chim-Nho-02
Tinh-Doi-Chim-Nho-03
Tinh-Doi-Chim-Nho-04
Tinh-Doi-Chim-Nho-05
Tinh-Doi-Chim-Nho-06
Switch mode views: