Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhà thờ Tắc Sậy

chad15

chad1

chad2

chad4

chad5

chad6

chad7

chad8

chad9

chad10

chad11

chad12

chad13

cha14

 

Switch mode views: