Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sửa sai tác giả "Vui quá là vui"

Nghe đâu hơn tỷ mà thôi!mh-qua-bong
Nếu năm tỷ rưỡi thì tôi đã mừng.
Người ta bạc bể tiền rừng
Mình mà được thế tưng bừng biết bao
Nghĩ rồi bỗng thấy nao nao
Trời cho trúng thật, làm sao tiêu sài       
Trăm năm đâu phải là dài
Cũng đâu còn trẻ như ai bây giờ
Thì thôi xin cứ làm thơ
Sống đời bình thản và chờ...trăm năm.
                     

Switch mode views: