Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bắt chước cụ Tú Xương chúc Tết

mh-chuc-xuan-moi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giầu
Đô la vàng thỏi để vào đâu
Phen này ông quyết xây kho chứa
Chúng gửi,chen nhau đến vỡ đầu!

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Quan to quan nhỏ...chóng nên quan
Trực thăng ôn tậu luôn dăm chiếc
Muốn được lên nhanh chúng bám càng!
 
Lẳng lặng mà nghe chúc sống lâu
Sống dai sống dẻo mãi về sau
Phen này ông quyết làm nha sĩ
Chỉ lắp răng thôi cũng cực giầu!

Lẳng lặng mà nghe nó chúc khang
Sống sao cho khỏe để  rồi măm
Phen này ông quyết buôn mầm đá
Chọn phố Hàng Ngang mở quán hàng!

Lẳng lặng mà nghe nó chúc ninh
An toàn mạng sống sợ dân...kinh
Com lê ông bán may băng sắt
Lắm đứa chen mua để giữ mình!
 


                   

Switch mode views: