Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin lỗi muộn màng

Vì không biết Hồ dã man tàn bạomh-xin-loi-muon-mang
Nên nghe lời Vào giải phóng miền Nam
Dân miền Nam có cuộc sống huy hoàng
Đầy nhân bản Và tự do dân chủ
 
Miền Bắc tôi sắn khoai thôi không đủ
Gạo mốc hôi ngay lợn chẳng muốn ăn
Vương giả kia bọn cộng chỉ mấy thằng
Trung ương đảng là cơm no ấm cật
 
Còn toàn dân thì cứ nghèo tất tật
Quần thủng trôn hở hết cả bác Hồ
Bác bố láo dân vẫn phải tung hô
Khi bác chết chúng bắt dân phải khóc !
 
Thơ tôi viết người miền Nam hãy đọc
Để biết rằng bọn cộng sản dã man
Học theo Tầu nên bản chất bạo tàn
Sẵn sàng giết bất cứ ai chống lại
 
Sau 75 tôi biết tôi đã dại
Đã tin vào bọn chó đẽ Hồ tinh
Tôi cầm súng vào đễ giết dân mình
Giờ quá muộn với một lời Xin lỗi
 
Miền Nam ơi tôi thực lòng sám hối
Theo giặc Hồ vào bắn giết bà con
Để giờ đâY nước Việt sắp không còn
Vì Việt Cộng đem bán cho Tầu cộng !!!
 
Baky- Hà nội.
Viết thay một bộ đội miền Bắc quê Hoài Đức Nguyễn Văn Hát
Hà- Đông.

Switch mode views: