Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tức Chưa Buồn Hết Sức

    Kệ mồ lão ta !mh-bac-ho
    Mấy cái lá đa ma trêu quỷ ghẹo
    Nhưng sách giáo khoa bóp méo
    Làm sứt sẹo tâm hồn con cháu tôi
    Chúng phải học thuộc lời
    Huyền thoại về một người chưa từng có
    *
    Đuôi chồn lo ló
    Đầu chó lộ rõ
    Dân tiên hồ cáo bố láo xạo trần gian
    Lục dục thất tình linh tinh bát nháo
    Tráo đạo đức kinh minh tự tôn mình
    Bây giờ sự thật chình ình
    Hỏi rằng thế sự bốc sình hay chưa
    *
    Việt gian vẹm dối cho vừa
    Để thế hệ trẻ còn thừa chỗ chơi
    Thối ôi ! thối cả cuộc đời
    Còn ai đần độn đứng ngồi nam mô
    Mưu toan chiếm đoạt cơ đồ
    Máu xương dân VIỆT táng mồ vô danh
    Hồng kỳ nhuộm đẫm mùi tanh
    Nồi da xáo thịt chiến tranh năm nào

   

Switch mode views: