Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đinh Dậu Hồi Xuân

mh-xuan-con -ga

 

 

 

 

 Trời già trời cũng vẫn hồi xuân
Con giáp theo vòng quay góp phần
Khỉ đột mãn thời thôi tống cựu
Gà cồ khởi vận được nghinh tân
Âm dương sinh hóa duyên muôn vật
Thời khắc luân chuyền kiếp thế nhân
Sống đến tuổi nào vui tuổi nấy
Đầu Năm Chúc TếT, thảo đôi vần                          

                           Trần Quốc Bảo
                       Richmond, Virginia

Switch mode views: