Ngày Tết, mời TT. Trump xơi phở

 

(Mượn hình minh họa photoshope của bác Công Trần)
mh-moi-tt-pho

 

 

 

 

 

 

 

 

 Món  Phở  Việt Nam ngon tản thần
Mời Ngài  dùng  thử đón Tân Xuân
Muốn đè đầu Chệt,  thì  xơi tái
Định bắt tay Nga,  có  sách gân
Nội trị mau giầu, thêm  nước béo
Ngoại giao mở rộng, sẵn  hành trần
Tương  lai Mỹ Quốc  thơm  danh  giá
Nhờ  Phở  tăng cường sức quán quân.

                  Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia

Tin mới

Các tin khác