Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Đổi Kiếp Này

Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh mhdi-kiep-nay
lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia
sẻ trên cộng đồng mạng với sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều
người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi có thể viết được
một bài thơ sâu sắc như thế

mh-xin-doi-kiep

Switch mode views: