Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tháng Tư đen

Tháng Tư đen, tháng Tư vong quốc hận !mh-thang-tu-den
Máu ngập đồng hòa lệ chảy thành sông.
Lộ mười ba sương phụ khóc thương chồng,
Đường số bảy đất cày phơi xương trắng.

Đâị lộ kinh hoàng hồn oan đêm vắng !
Người nối người tầm đạn pháo theo sau.
Vợ vùi thây, chồng uất nghẹn đớn đau,
Ôm xác Mẹ, con gục đầu lệ nhỏ !

Bọn vong nô cũng da vàng máu đỏ,
Sao linh hồn lại bán rẻ cầu vinh.
Có nghe chăng lời rên xiết dân mình,
Hỡi lũ giặc mau cúi đầu tạ lỗi.

Đã bao năm non sông mờ lửa khói,
Ngập oán thù, chồng chất những oan khiên.
Bán Quê Hương, dày xéo Tổ Tiên !
Loài quỷ đỏ, biết chăng giờ đền tội.

Rằn Ri

Switch mode views: