Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dâng Ngày Lễ Mẹ

mh-dang-ngay-le-me

 

 

 

 

 


Sinh thành dưỡng dục ngút tầng mây
Lễ mẹ cùng cha sắp đến ngày
Thuở trước thanh xuân nuôi trẻ dại
Thời nay tuổi thọ buột thân gầy !!!
Công ơn trời bể con ghi nhớ
Phước đức gia tiên cháu dựng xây
Quà biếu đáp đền dâng phụ mẫu
Thâm sâu hiếu trọng nguyện đong đầy…

                     Nguyễn Ninh Thuận

Switch mode views: