Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ca dao thời chống cộng sản

    Ai đem cộng sản sang sôngmh-ca-dao-thoi-chong
    Để cho cộng sản diệt dòng giống Tiên

    Trọng ơi thương lấy Dũng cùng
    Tuy rằng khác ý nhưng chung đảng hèn

    Một cây làm chẳng nên non
    Trọng , Sang cộng Dũng ta còn khổ hơn

    Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng theo nước Trung Hoa
    Cho tròn bốn tốt mới là anh em

    Ước gì cho gió nổi lên
    Thổi bay cộng sản những tên giết người

    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như Trọng lú nói rồi quên ngay

    Ba đồng một nắm trầu cay
    Hoàng sa đảng bán từ ngày còn không
    Công Hàm chữ ký của Đồng
    Bây giờ còn chối lòng vòng làm chi

    Dũng nhất Sang Trọng đứng nhì
    Trong ba thằng ấy Hùng thì đứng ba

    Trăm năm trong cõi người ta
    Thằng dân với đảng vốn là ghét nhau
    Trải qua mấy cuộc bể dâu
    Thằng dân quá khổ đảng giàu thêm ra

    Con ơi nhớ lấy lời cha
    Nếu còn cộng sản Trường Sa của Tàu

    Đảng ơi chớ vội cười lâu
    Cười người yêu nước hôm sau người cười

    Chơi bạn chọn bạn mà chơi
    chọn chồng có đảng là đời tiêu tan

    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Bao giờ hết cảnh dân oan bao giờ
    Bạc liêu nước chảy lờ đờ
    Chị Tần có mẹ mới vừa tự thiêu

    Chiều chiều Bìm Bịp kêu chiều
    Đừng nghe cộng sản nói điêu vô cùng

    Bây giờ Kiên Hỏi Trọng Khùng (1)
    Bỏ đi điều bốn luật rừng được chưa
    Kiên hỏi thì Trọng xin thưa
    Mai tao đuổi việc,cho chừa nhé con

    Còn trời còn nước còn non
    Nếu còn cộng sản dân còn khổ đau
    À ơi... ví dầu ví dậu ví dâu
    Đảng ta đánh Mỹ cho Tàu cho Nga

    Má ơi đừng gả con xa
    Gả con qua Mỹ để mà yên thân
    Má ơi đừng gả con gần
    Công An bộ đội cù lần học ngu (2)

    Lên chùa thấy phật muốn tu
    Về nhìn đảng cướp muốn tù cho xong

    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời cộng sản nó thương dân nghèo (3)

        Chú Thích:
            (1) Câu hỏi Nguyễn Đắc Kiên Phú Trọng
            (2) Báo VN đăng học dốt cho đi bộ đội
            (3) Sưu tầm

Switch mode views: