Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tội Ác Giặc Hồ & Xú Danh Muôn Thuở

 

mh-toi-ac-giac-ho        

 

 

 

 

 

         Tội Ác Giặc Hồ

Tội ác giặc Hồ không thể tha,
Biết bao tang tóc khắp quê ta.
Chiếm vườn, chúng bảo xây đô thị,
Cướp đất, Cộng hô dựng lại nhà.
Độc-Lập: yếu hèn thờ Chệt Hán,
Tự-Do: hung hãn đánh Thầy Cha.
Bốn hai năm vẫn còn vương lệ,
Quốc Hận ! Đau lòng nước mắt sa ?!

                 LỆ-KHANH

      Xú Danh Muôn Thuở

Mến họa :
Thơ Thi hữu LỆ KHANH
 T.H.

Tặc Hồ ác quỷ quyết không tha
Muôn thuở danh hôi nước Việt ta
Cuốc mả, đào mồ phơi thể xác
Đập chùa, phá miếu hại quê nhà
Cương thường bại hoại chồng đâm vợ
Đạo đức suy đồi con nướng cha
Đã bốn mươi hai năm quá đủ
Tháng tư đen đến ! Lệ châu sa !!!

               THANH HOÀNG

Switch mode views: