Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kiến

Con kiến là con kiến đen   mh-kien-kien-khoai                         
Bước đi trật tự, đã quen thành hàng
Con kiến là con kiến vàng                               
Gặp nhau ngoài đàng, chúng nó chào nhau
Bày kiến là bày kiến nâu                                
Xúm nhau, khiêng một con sâu nặng nề
Ngồi xem cái kiến đi về
Bỗng dưng hổ thẹn ê chề, Kiến ơi!

                       Trần Quốc Bảo
                  Richmond, Virginia

Switch mode views: