Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bão Lụt Harvey - Tiếng Gọi Cứu Trợ

Năm nay, Nhật-thực-toàn-phầnmh-cuu-tro-harvey
Có người tin đó, Hung-Thần… (phải không ?)
Nắng Hè, như ngọn lửa hồng
Những mong Thu tới, oi nồng bớt đi
Ai ngờ … trận bão Harvey

Ào ào thổi tới, hiểm nguy qúa chừng!
Cuồng phong tàn phá Houston
Cửa nhà sập đổ, nước dâng ngập tràn!
Biết bao cảnh huống nguy nan
Biết bao thảm khốc nát tan đau lòng
Chừng năm chục người mạng vong
Nạn nhân, nửa triệu đang trong điêu tàn !
Tổng Thống đã đến trấn an
Tự tay trao tặng thức ăn từng người .

Nghẹn ngào tôi viết đôi lời
Ứơc mong bằng hữu cấp thời cứu nguy
Nạn nhân bão lụt Harvey
Đang chờ cứu trợ !!!  -  Xin tùy thiện tâm
“Cho dù kinh kệ uyên thâm  (câu Kệ)  (*)
Không bằng nhân ái âm thầm giúp nhau!”

                                    Trần Quốc Bảo
                                    Richmond, VA

               Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Hiện nay, có rất nhiều nơi đang kêu gọi Cứu trợ
Như:  Chính Phủ trung ương, Liên bang, Tiểu bang,
Nhà Thờ, Nhà Chùa, Các Cơ Sở Thiện Nguyện v.v…

Switch mode views: